Sunday, June 12, 2011

Risalah Mursyid Ikhwan Muslimun

Risalah yang penuh isi, memperingatkan semua pihak yang terlibat di dalam Revolusi Mesir antara lain mengenai erti disiplin:

....Disiplin sangat penting bagi kejayaan demokrasi: Demokrasi dapat berjaya dan menuai buah yang baik dan berkat mestilah menjaga Peraturan-Peraturan asas ketika melaksanakannya:
  • Golongan minoriti yang tidak diterima pendapatnya hendaklah menjadi golongan yang paling awal melaksanakan pendapat majoriti
  • Mereka hendaklah melaksanakannya dengan ikhlas atas kefahaman bahawa itulah pendapat yang wajib diikuti
  • Mereka hendaklah mempertahankannya sebagaimana yang dipertahankan oleh golongan majoriti
  • Golongan minoriti tidak berhak untuk membahaskan sesuatu pendapat yang telah selesai sesi perbahasannya, atau menimbulkan kekeliruan pada sesuatu pendapat yang telah diputuskan untuk dilaksanakan/dikuatkuasakan.
......


---------------------------------------------------


Risalah daripada Dr. Mohammed Badi’ - Mursyid Am Ikhwan Muslimin
2 Jun 2011

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Adapun selepasnya;

Sesungguhnya Islam yang kita seru manusia adalah rahmat Allah kepada seluruh alam dan jalan yang lurus. Dengan Islam manusia akan mengecapi kebahagiaan; di mana Islam melindungi jiwa, harta dan kehormatan, dan semua orang menikmati kebebasan, keadilan dan kesamarataan, dan melimpahkan keamanan dan keselamatan di segenap pelosok bumi; seluruh umat manusia dapat menikmatinya, tanpa diskriminasi antara warna, keturunan atau ideologi, di mana setiap orang adalah sama, untuk mereka apa yang kita miliki, dan mereka adalah milik kita.

Wahai umat Islam .. Wahai dunia seluruhnya

Ikhwan Muslimin masih setia dan jujur tentang apa yang mereka warisi dari Rasulullah saw bersama-sama dengan semua umat Islam. Imam al-Banna rahimahullah telah menyatakan dengan jelas lagi terang tanpa sebarang kekaburan, tidak ada yang tersembunyi di sebalik tipu daya dan kelicikan ahli politik, dan tiada apa yang terselindung di " belakang tabir politik ". Seluruh dunia dapat mendengar kata-katanya:

"Kami akan menyeru para pemimpin yang berada di barisan pertama .. kami menyeru mereka untuk memimpin, kami beritahu mereka: Inilah jalannya .. inilah jalan yang didokong oleh rakyat. Mari kita berjalan di atas keberkatan Allah. Kita adalah satu bangsa yang beradab dengan adab Islam, yang memahami maksud kata-kata Rasulullah saw :

"Ummat saya akan terus dalam kebaikan selagi yang kecil menghormati yang besar, dan yang besar menyayangi yang kecil".

Oleh itu, kami tidak akan mendahului apa yang kalian telah dahului, dan kami tidak akan mencanggahi kalian selagi kalian berada di atas kebenaran, dan kalian telah bersungguh-sungguh sedaya upaya kalian. Seandainya kalian telah lakukan demikian teruskanlah, tetapi jika kalian tidak melakukannya, maka kalian telah meninggalkan amanah, dan diri kalian telah kehilangan makna kepimpinan, dan kita perlu mencari pemimpin yang benar-benar membawa amanah.

Mereka ini tetap ada; Firman Allah swt (bermaksud);

“dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini”. (Muhammad: 38).

Imam Al-Banna turut mengajar kita, agar kita mengatakan kepada semua orang: “Politik bukanlah sekadar suatu pekerjaan yang memerlukan kerajinan, dan bukan mahu merebut habuan apapun, tetapi mereka menguruskan urusan bangsa yang membawa kebaikan kepada umat manusia, dan diredhai Allah ..Politik adalah satu tanggung jawab penuh, bukan sekadar di dalam dewan parlimen, dan bukan kerana takut menjawab persoalan dari ahli parlimen lain, tetapi tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan takutkan perhitungan Tuhan, terhadap semua perkara yang besar mahupun kecil. Firman Allah swt (bermaksud):

"Aduhai celaka kami, Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang Telah mereka kerjakan ada (tertulis). dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun". (Al-Kahfi: 49)

Slogan musuh kita, "Pecah dan Takluk"

Ini merupakan percaturan untuk setiap penjajah perampas, dan semua penakluk perampas; kerana yakin bahawa mereka tidak akan menemui sebuah perhentian yang menjadi sebab kepada mereka untuk membina kesatuan negara, dan kemudian sememangnya konspirasi mereka siang dan malam, adalah memecah belahkan umat Islam sejak dahulu hingga sekarang.

Pada zaman dahulu, seorang tokoh Yahudi Syas bin Qais, melalui sekelompok Aus dan Khazraj yang berhimpun di dalam satu majlis. Lalu timbul kebenciannya terhadap perpaduan dan keakraban yang ia lihat dari mereka, dan hubungan yang baik antara mereka di atas Islam selepas berlaku permusuhan di zaman jahiliah. Beliau mengatakan: “Demi Allah, aduhai celaka kami kerana apabila mereka bertemu kedudukan mereka semakin kukuh”. Lalu beliau menyuruh seorang pemuda Yahudi, ia berkata: “Dekatilah mereka, duduklah dengan mereka dan ungkitlah kembali tentang kisah perang Bu’ath, dan alunkan syair-syair yang pernah mereka perdebatkan”. Lalu pemuda itu melakukannya, Maka akibatnya Aus dan Khazraj menjadi bertengkar dan saling bangga-membangga, sehingga dua lelaki menghunuskan pedang kerana berdebat, sampai ada di kalangan mereka yang menjerit: "senjata senjata”, Lalu berita tersebut sampai kepada Rasulullah saw, Maka dengan segera Rasulullah keluar menuju kepada mereka dan berkata (bermaksud):

"Wahai kaum Muslimin, Allah Allah, Alangkah keterlaluan kalian, adakah kalian mengangkat seruan-seruan jahiliah padahal aku masih berada bersama kalian selepas Allah memimpin kalian kepada Islam dan memuliakan kalian, Allah telah memutuskan perkara jahiliah dari kalian, dan menyelamatkan kalian daripada kekufuran dan menyatukan hati-hati di antara kalian. Adakah kalian akan kembali seperti kalian kafir dahulu".

Justeru mereka menyedari bahawa amalan ini adalah dorongan Iblis dan tipu daya musuh, lalu mereka mencampakkan senjata dari tangan mereka. Mereka menangis dan memeluk orang-orang dari Aus dan Khazraj satu sama lain, kemudian mereka beredar bersama Rasulullah saw dengan patuh dan taat. Dengan demikian Allah telah memadamkan api permusuhan dari musuh Allah. Dalam hal ini Allah mengungkapkan dalam firmanNya (bermaksud):

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman”. (Al-Imran: 100)

Manakala konspirasi dan tipu daya licik musuh di zaman moden ialah ketika duta besar Perancis, Jeneral Sebastian telah menyerahkan sebuah laporan kepada Napoleon Bonaparte pada 12 Julai 1808 yang merangkumi situasi dalaman dan dasar luar negeri Negara Khilafah Islam Turki pada masa itu, beliau berkata: ".. Bolehkah kita masukkan rancangan memecah-belahkan antara Muslimin? Saya tidak tahu apakah itu mungkin boleh berjaya? ? Tetapi soalan ini selalu bermain di fikiran saya: Apakah mungkin untuk memasukkan permusuhan mazhab antara kaum muslimin? Jika mungkin, ialah dengan cara mencipta konflik dalam agama Islam, maka perampasan tanah yang dikuasai oleh Turki di Eropah menjadi mudah .. "?.

Menurut Theodor Herzl dalam Persidangan Freemason pada tahun 1903: ".. kita mengiktiraf semua agama, dan kemudian kita meletakkan tanda soal, Apabila penganutnya bergoncang, maka kita kembali ”, dan berkata: “Tiada yang kekal, melainkan undang-undang Musa, tetapi jalan pintas ialah kita memasuki agama manusia, dan memelihara Israel di hati kita, untuk mewujudkan perbezaan, doktrin-doktrin dan mazhab, bagi mewujudkan berbilang-bilang jenis, tujuan dan caranya; kerana orang menjaga kambing di tanah mereka, dan kita tidak mungkin memiliki, memakan dagingnya, dan merampas tanah mereka melainkan kita mencetuskan api permusuhan di antara mereka, untuk memudahkan kehancuran di tangan kita "

"Israel" entiti Zionis menduduki simbol perkauman

Allah telah mengingatkan kita tentang konspirasi orang Yahudi dan peranan mereka dalam menyalakan api peperangan, Allah swt berfirman (bermaksud):

“Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan." (Al-Maidah: 64)

Tangan mereka telah menyalakan api dalam sekam, yang tidak kelihatan, dan jauh dari lapangan, Namun api tersebut terus marak sampai ke medan perang iaitu di semua negeri Muslim, yang menyebabkan masing-masing di ancam bahaya, atau adanya usaha-usaha yang menghalang tercapai tujuan mereka.

Perang di Sudan dan pemecahannya tidak lain adalah hasil tangan mereka, konflik dan perang yang terjadi antara dua kumpulan di Palestin juga tidak lain adalah hasil perancangan mereka. Sudah pasti mereka membenci perdamaian yang termetri antara Fatah dan Hamas. Kita berdoa kepada Allah menyempurnakan rahmat iaitu tercapai perdamaian ini ke matlamatnya, dan warga Palestin dapat merealisasikan secara praktikal dari kata-kata Allah (bermaksud): “Allah memadamkannya” dan menamatkan peperangan sesama mereka selama-lamanya, dan berpegang teguh dengan agama Allah dan bersatu dalam menghadapi perampas yang menjajah.

Jalan keselamatan ..Keimanan dan Kesatuan

Wahai Muslimin, Saya tidak yakin bahawa Barat inginkan kebaikan bagi umat Islam.

Saya tidak terfikir bahawa pakatan Zionis Amerika inginkan revolusi kita yang penuh berkat ini mencapai tujuannya, bermula dengan kita menikmati kebebasan di negeri kita, bebas dalam menentukan keputusan kita, dan seterusnya mempunyai kedaulatan atas tanah air kita.

Di sini saya menyeru kepada semua umat Islam bahawa jalan yang akan membawa keselamatan dari konspirasi musuh dan revolusi mencapai tujuannya adalah dirumuskan seperti berikut:

Pertama: Kekuatan iman kepada Allah swt, menyempurnakan pergantungan kepada-Nya, dan memohon sepenuh hati kepada-Nya, meminta sokongan-Nya, dan berharap kepada pertolongan-Nya, dan berbangga dengan kemuliaan Allah yang bersumber dari iman ini:

..padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin”. (al-Munafiqin: 8).

Kedua: Mengukuhkan struktur binaan, menguatkan ikatan dari kelompok kita, dan menguatkan asas, membersihkan hati, memurnikan pendirian, menetapkan makna kesetiaan dan merasai kesucian persaudaraan, dan menyinarkan hati dengan perasaan cinta kepada Allah:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."(al-Hujurat: 10).

Ketiga: Menolak perpecahan dan konflik: Umat Islam tidak dapat dikalahkan walaupun hanya dengan bilangan tentera yang sedikit jumlahnya, atau kekurangan peralatannya, dan jumlah tentera musuh yang besar, atau persiapan musuh yang rapi, dan walaupun musuh mengumpulkan orang-orang dari seluruh bumi, tetapi kita akan kalah jika hati kita rosak, dan Allah tidak membaiki amalan kita, atau bercerai berai barisan kita, dan pandangan kita berbeza-beza. Kita hendaklak bertitik tolak dari firman Allah swt (bermaksud):

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai” (Al-Imran: 103).

Hal ini diperkuatkan dengan firman Allah swt (bermaksud):

Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (al-Anfal: 46).

Keempat: Bergerak pada perkara yang kita persetujui bersama, dan tinggalkan perkara yang kita tidak setuju untuk sementara: Hukum ini menjadikan kita sebagai satu barisan, dan satu tangan, dan kita dapat mencapai tujuan kita. Saya tidak menyatakan bahawa kami betul ketika kami memutuskan untuk turun ke lapangan pada tarikh 25 Januari dengan tujuan yang disepakati oleh semua orang. Bagi kami ianya adalah pertolongan Allah .. Oleh sebab itu saya menggalakkan semua kumpulan mewujudkan Jawatankuasa Penyelarasan revolusi yang berperanan mengurus sesama mereka, dan kita tidak akan turun ke lapangan kecuali di atas tuntutan yang dipersetujui.

Kelima: Menghormati pendapat majoriti. Ini adalah asas demokrasi. Sekumpulan orang atau sekumpulan ahli fikir janganlah menggambarkan bahawa rakyat lemah dan tidak mampu memahami kepentingan, atau tidak dapat memahami politik. Salah faham ini menunjukkan seolah-olah rakyat belum cukup umur dan belum mumayyiz perlukan ‘wali’, seperti yang dilakukan rejim dahulu.

Kami tetap mengatakan bahawa warga Mesir adalah warga yang hebat, dan bahan mentahnya asli, tidak berubah atas faktor masa, tidak memberi kesan dengan panjangnya cubaan dan mehnah. Tanah yang telah menutupinya atau tanah basah yang telah mengelilinginya, tidak merosakkan keaslian dan kandungannya. Sejarah telah menyaksikan kemajuan dan peradabannya. Mesir kita yang mulia ini tidak membenarkan perampas yang menjajah atau yang datang dekat dengannya, melainkan warganya mempunyai peranan besar dalam menghentikan kepalsuannya dan membalikkan akibatnya .. Benarlah nabi kita yang pernah menyatakan bahawa mereka adalah sebaik-baik tentera di muka bumi dan bahkan mereka adalah sebaik-baik ulamak.

Jelasnya, warga yang mewujudkan revolusi besar ini adalah warga yang hebat yang mempunyai kemahuan dan cita-cita yang besar. Mereka boleh membezakan antara perkara yang memberi manfaat dan yang membahayakan dirinya, dan menyedari di mana kepentingannya, dan tahu bagaimana memelihara revolusi supaya mencapai tujuannya.

Keenam: Disiplin sangat penting bagi kejayaan demokrasi: Demokrasi dapat berjaya dan menuai buah yang baik dan berkat mestilah menjaga Peraturan-Peraturan asas ketika melaksanakannya:
  • Golongan minoriti yang tidak diterima pendapatnya hendaklah menjadi golongan yang paling awal melaksanakan pendapat majoriti
  • Mereka hendaklah melaksanakannya dengan ikhlas atas kefahaman bahawa itulah pendapat yang wajib diikuti
  • Mereka hendaklah mempertahankannya sebagaimana yang dipertahankan oleh golongan majoriti
  • Golongan minoriti tidak berhak untuk membahaskan sesuatu pendapat yang telah selesai sesi perbahasannya, atau menimbulkan kekeliruan pada sesuatu pendapat yang telah diputuskan untuk dilaksanakan/dikuatkuasakan.

Ketujuh: Menahan diri dari berbalas tuduhan ketika perbezaan pendapat merupakan fenomena yang sihat. Setiap orang berhak mempertahankan pendapatnya, dan mengajak kepadanya .. Tiada seorangpun yang disekat akalnya dari berfikir kerana kebebasan berfikir dan memberi pendapat merupakan hak yang dijanjikan untuk semua tanpa membezakan puak antara satu sama lain. Namun dengan pengiktirafan kami ke atas hak ini, kami memberi peluang kepada semua untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan dibuat, dan tanpa mencemuh pandangan pihak lain. Tidak sepatutnya bagi orang yang merdeka dan berakhlak mulia melemparkan tohmahan kepada mereka yang tidak bersetuju dengannya .. atau menghina dan meremehkan mereka..

Jadikan slogan semua orang pada tahap kritikal ini ialah seperti firman Allah swt (bermaksud):

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (Al-Hujurat: 12)

Justeru, Imam al-Banna rahimahullah telah meninggalkan Wasiat kepada Ikhwan Muslimin:

" Jauhilah daripada mengumpat-umpat peribadi orang, mengecam pertubuhan-pertubuhan, dan janganlah bercakap melainkan apa- apa yang memberi kebaikan."

Kelapan: Kesabaran adalah antara tuntutan marhalah dan sebaik-baik perkara yang membantu kita untuk menempuhi marhalah ini dengan selamat ialah dengan meneguhkan diri kita dengan sifat sabar dan kesabaran. Ini kerana kerosakan dan korupsi telah bertimbun selama enam dekad, tidak boleh diubah dalam satu bulan atau dua bulan, tetapi mungkin perlu menunggu selama bertahun-tahun. Justeru, kita mulakan langkah pertama di jalan, dan tugas kita adalah untuk terus berjalan. Ianya bukan kerana kepentingan peribadi dan keinginan hawa nafsu dan kita selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus.

Kita pasti bahawa masa adalah sebahagian dari rawatan .. kerana bagi kita kemuliaan itu ialah apabila kita bersepakat, dengan bersabar di atas karenah orang lain. Senjata kita hanya firman Allah swt (bermaksud):

Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”. (Al-Imran: 200).

Kesembilan: Berkerja untuk membina kebangkitan kita. Sesungguhnya Mesir kita yang mulia sangat perlu kepada kerjasama antara semua anak bangsa: Muslim dan Kristian, laki-laki dan perempuan, pemuda dan pemudi, untuk pembangunan dan rekonstruksi, yang memerlukan usaha bersepadu, penyusunan kekuatan yang efektif, tenaga kerja, pemikir, menggunakan semua tenaga dan potensi untuk membina bangsa dan membangunkan dari segi agama, akhlak, ekonomi, sosial dan ketenteraan, sehingga kita dibebaskan dalam semua aspek, agar tidak mengaktifkan salah satu yang mengurangkan kebebasan kita, atau merosakkan maruah, kedaulatan di atas tanah air kita dan martabat di negara kita. Firman Allah menjadi prinsip kita dari sekarang (bermaksud):

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan." (At-Taubah: 105)

Kesepuluh: Nasihat saya kepada Ikhwan, jangan takut kepada jumlah besar ‘panah’ yang menuju kepada kalian dari beberapa media yang tidak berhenti dari bercakap tentang kalian, memesongkan kalian, mempersoalkan niat kalian dan sentiasa berusaha untuk memalingkan orang lain dari kalian. Oleh sebab itu janganlah kalian berasa lemah dan bersedih, dan hiasilah diri kalian dengan sabar dan takwa. Firman Allah swt (bermaksud):

Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." (Ali-Imran: 120)

Janganlah sibukkan diri kalian untuk membalas mereka dengan kata-kata, dan tumpukan kerja kalian untuk memberikan jawapan yang terbaik, dan jawapan yang muktamad. Firman Allah swt (bermaksud):

dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya." (Yusuf: 21),

dan janganlah kalian memberi mereka peluang untuk bercakap tentang hal yang salah, dan lidah tersasul, kerana orang yang banyak bercakap sedikit kerjanya.

Ketahuilah wahai Ikhwan , Allah melihat hati anda. Oleh itu ikhlaskan niat kalian dan teruskanlah bekerja. Firman Allah swt (bermkasud):

dan Allah pun bersamamu dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu”. (Muhammad: 35).

Leon Panetta Menteri Pertahanan Baru AS, Ancaman Bagi Dunia Islam


Leon Panetta dipastikan akan menduduki pos yang baru sebagai menteri pertahanan Amerika Serikat, menggantikan Robert Gate, yang mengundurkan diri. Panetta sebelumnya sebagai Direktur CIA, dan mengakhiri jabatannya setelah berhasil membunuh pemimpin Al-Qaidah Usama bin Laden.

Saat Senat melakukan konfirmasi terhadap tokoh intelijen dan keamanan Amerika itu, ruangan Senat penuh sesak, dan lebih dari 50 wartawan duduk di meja dan sejumlah pengunjung berdiri, yang berharap melihat langsung bagaimana Panetta akan memimpin Pentagon, di tengah kondisi keuangan (APBN) Amerika yang tak menentu.

Panetta harus menjawab pertanyaan tentang dua persoalan besar, yaitu perang Afghanistan, dan pembangunan kembali militer Amerika Serikat dan peningkatan persenjataannya. Panetta berjanji menyelesaikannya di musim gugur, "kajian komprehensif", menyangkut pemangkasan anggaran senilai $ 400 milyar dollar yang diusulkan Presiden Obama. "Anggaran yang lebih kecil, dan ini berarti pilihan yang sulit," ucap Panetta.

Secara filosofis, Panetta, yang anak seorang imigran Eropa, mengatakan dalam pidato pembukaannya, yaitu pepatah dari ayahnya: "Untuk menjadi bebas kita harus aman"

Di luar Gedung Senat, para pengunjuk rasa, mereka berteriak,"Tuan Panetta, anda berjanji untuk membawa pasukan kita keluar dari Afghanistan?", teriak mereka. Tak ada jawaban yang pasti kapan pasukan Amerika akan keluar dari Afghanistan. Obama sebelumnya, secara ekplisit menegaskan, pasukan Amerika baru akan keluar dari Afghanistan, sesudah tahun 2014.

Panetta menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya telah membuat "kemajuan besar" dalam perang hampir satu dekade di Afghanistan, tetapi memperingatkan bahwa kemajuan yang dicapai akhir-akhir ini sangat "rapuh dan berbahaya", tukasnya. Kemajuan yang lebih besar perlu dibuat, terutama dalam pemerintahan Afghanistan, sehingga pada akhirnya para pejabat di Kabul "dapat mengambil tanggung jawab untuk negaranya," tambahnya.

Tujuan utama di Afghanistan, dia menekankan, adalah untuk memastikan "stabilitas yang memadai" di negara itu. Sehingga, Afghanistan tidak pernah lagi menjadi tempat yang aman bagi Al Qaeda atau elemen-elemen ekstremis lainnya.

Sementara itu, pejabat pemerintahan Obama mengatakan pasukan Amerika akan mulai ditarik dari Afghanistan pada bulan Juli, tetapi penyerahan militer harus diselesaikan pada tahun 2014.

Dikalangan publik Amerika keterlibatan negara dalam perang di Afghanistan tetap tidak populer. Tetapi, kalangan konservatif menolak penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, karena penarikan itu akan merusak upaya AS.

Saat berlangsung konfirmasi Panetta, menyinggung perang di Afghanistan, menyinggung tentang berbagai topik, termasuk keterlibatan NATO di Libya, penarikan AS dari Irak dan perang global melawan terorisme. "Ini masa perubahan bersejarah," kata Panetta. "Kami tidak lagi dalam Perang Dingin", tukasnya.

Tetapi, sesungguhnya Amerika memasuki perang dingin baru melawan terorisme global, yang itu artinya melawan dari kelompok-kelompok yang ingin menegakkan Islam secara global.

Serangan terbaru, di mana Panetta memiliki kendali operasional atas pembunuhan Usamah bin Laden. "Kita mendapatkan kesempatan terbesar sejak 9 / 11, untuk membongkar, dan mengalahkan al Qaeda secara permanen", tambahnya. Tapi ia memperingatkan bahwa jaringan teroris global tetap menjadi "musuh berbahaya yang tersebar di seluruh dunia", tegasnya.

Panetta menyebut hubungan AS dengan Pakistan, "sulit" dan "kritis." Sementara Pakistan telah terbukti menjadi tempat yang aman bagi ekstremis, dan hubungan positif dengan pihak berwenang di Islamabad sangat penting untuk misi di Afghanistan, ucapnya.

Tentang Libya, Panetta mengatakan, "Kami telah melihat rezim melemah secara signifikan. Kami telah melihat oposisi membuat kemajuan," katanya. "Saya rasa ada beberapa tanda bahwa bahwa jika kami terus melakukan tekanan, jika kita tetap berpegang dengan itu, akhirnya Gadhafi akan mengundurkan diri."

Tapi ia juga memperingatkan bahwa jika Gadhafi bertahan sebagai pemimpin Libya itu bisa merusak kredibilitas Amerika. "Saya pikir itu berdampak pada kepentingan keamanan nasional kita di dunia jika itu terjadi," katanya.

Pemerintahan Obama telah menolak upaya oleh beberapa di Kongres untuk mengakhiri misi di Libya, yang dimulai pada bulan Maret.

Senator Lindsey Graham, Republic dari South Carolina, juga meminta Panetta jika Gadhafi tetap dalam kekuasaannya, dan mengirim pesan ke Iran, yang tegas terhadap Iran yang tetap mengembangkan senjata nuklir.

"Kita sekarang meningkatkan target serangan yang berbasis sistem komputer", ujarnya.

Amerika akan meningkatkan serangan ke basis-basis al-Qaidah di seluruh wilayah di dunia Islam, terutama Pakistan, Afghanistan, dan Yaman, bertujuan menghancurkan seluruh kekuatan yang dianggap menjadi ancaman keamanan global. Tetapi, semuanya kebijakan itu hanyalah tujuannya, menghabisi kekuatan-kekuatan yang tidak "ramah" dengan Amerika, yang mereka melihat adanya ketidak adilan, seperti yang sekarang terjadi di Palestina.

Panetta, yang dikonformasi Senat hampir pasti akan menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan Amerika, dan menggantikan Robert Gate, dan digambarkan sebagai orang yang sempurna Gedung Putih.

Dia mengambil alih di CIA pada bulan Februari 2009, dan sebelumnya menjabat sebagai kepala staf Presiden Bill Clinton antara tahun 1994 dan 1997. Sebelum itu, anggota DPR - Demokrat California, dan menjabat sebagai Direktur Clinton Kantor Manajemen dan Anggaran, posisi yang membutuhkan penguasaan situasi fiskal rumit dan pemahaman luas terhadap birokrasi pemerintah federal.

Panetta akan menggantikan Menteri Pertahanan Robert Gates, yang telah memimpin Pentagon sejak Desember 2006. Presiden Barack Obama telah mencalonkan Jenderal David Petraeus, saat ini kepala Pasukan Bantuan Keamanan Internasional Nato, dan pasukan AS di Afghanistan, untuk menggantikan Panetta sebagai Direktur CIA. (mh/cnn)

Anggota Parlemen AS Kecewa Partai Ikhwan Diakui oleh Pemerintah Mesir"Ini sangat mengganggu bahwa pemerintah Mesir mau mengakui secara resmi partai politik bentukan gerakan Ikhwanul Muslimin yang memiliki pandangan radikal," kata seorang anggota parlemen AS.

Anggota parlemen dari kubu Republik Ileana Ros-Lehtinen, yang juga ketua Komite Hubungan Luar Negeri parlemen AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dirinya sangat terkejut dengan pengakuan resmi Kairo terhadap Partai Kebebasan dan Keadikan bentukan gerakan Ikhwanul Muslimin.

"Ikhwanul Muslimin berkomitmen untuk kekerasan dan ekstremisme," katanya dengan tegas. "Tak satupun kebebasan maupun keadilan akan dimajukan oleh partai politik yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin."

Ikhwanul Muslimin sebelumnya dilarang oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak. Namun calon independen dari Ikhwan berhasil mengambil 20 persen kursi di Parlemen Mesir pada pemilu tahun 2005.

Di bawah slogan "Islam adalah Solusi" dan klaim tidak memiliki rencana untuk memajukan calon untuk pemilihan presiden Mesir mendatang, Ikhwan dengan mantab akan ikut pemilu dengan partai bentukan mereka sendiri.(fq/upi)

Polisi Muslim di Surrey Bentuk Asosiasi, Luruskan Pandangan tentang Islam


Delapan belas polisi dan staf yang bekerja di Kepolisian Surrey, Inggris membentuk asosiasi untuk membangun rasa percaya antara komunitas Muslim dan polisi.

Asosiasi yang diberi nama Surrey Association of Muslim Police (Samp) dan berbasis di Reigate dan Banstead ini, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Islam di kalangan polisi non-Muslim dan mendorong lebih banyak lagi Muslim Inggris untuk menjadi anggota kepolisian.

Polisi Surrey, Kamran Yaqub yang dipilih sebagai ketua Samp mengatakan, "Surrey merupakan salah satu kota terbaik sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja. Tapi selalu ada kebutuhan untuk bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda."

"Kami sudah punya asosiasi Kristiani, asosiasi perempuan, asosiasi warga kulit hitam, dan sekarang kita punya asosiasi muslim. Samp akan memberikan kontribusi pada institusi-institusi pendidikan, mulai dari universitas, akademi dan sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang Islam dan meluruskan pandangan yang salah tentang Islam," papar Yaqub.

"Peran kami sangat, sangat krusial di masa depan dalam menangani isu ini," tukasnya.

Peresmian pembentikan Samp dilakukan di Kantor Pusat Kepolisian Surrey di Guilford. Deputi Kepala Polisi Craig Denholm yang hadir dalam acara peresmian itu mengatakan, "Asosiasi ini akan memainkan perangan yang sangat penting secara internal, dan akan membantu mempererat hubungan antara warga masyarakat." (ln/bbc)

Utusan Israel Berusaha Gagalkan Pengakuan PBB terhadap Palestina


Kementerian Luar Negeri Israel akan melancarkan serangan diplomatik dalam upaya untuk menggagalkan rencana Palestina mendapatkan pengakuan sebagai negara dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September mendatang, harian Haaretz melaporkan Jumat ini (10/6).

Kementerian telah membentuk sebuah "Forum September" dan memerintahkan semua utusan untuk memberikan laporan dalam upaya untuk membujuk negara lain agar menentang upaya sepihak Palestina untuk menjadi negara, kata surat kabar itu, mengutip makalah rahasia dari kementrian.

"Tujuan yang telah kami tetapkan adalah memiliki jumlah maksimum negara yang menentang proses PBB mengakui sebuah negara Palestina," tulis Direktur Departemen Luar Negeri Jenderal Rafael Barak dalam satu memo internal, lapor Haaretz.

Makalah ini memerintahkan diplomat untuk bertemu dengan para politisi paling senior dan memobilisasi organisasi-organisasi lokal, media dan opini publik menentang tawaran kenegaraan Palestina.

Sebelumnya pemimpin Palestina Mahmud Abbas mengatakan, Palestina akan mencari pengakuan di PBB - untuk diterima sebagai anggota penuh dari badan dunia itu - pada pertemuan Majelis Umum pada bulan September jika perundingan damai tidak bisa dilanjutkan.(fq/afp)

Ulama Mesir Mendesak Mubarak Segera Diadili


Shalat Jumat yang dilakukan di Kairo Tahrir Square Jumat kemarin (10/6) kemarin menyerukan pengadilan terhadap mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak.

Khatib shalat Jumat Gamil Alam pada hari Jumat kemarin menyebut Mubarak lalim dan seorang kriminal, mengatakan sidang terhadap pemimpin rezim diktator adalah tuntutan hukum dan sah, IRIB melaporkan pada hari Sabtu ini (11/6).

Alam juga meminta rakyat Mesir untuk menjaga persatuan dan solidaritas untuk menjaga prestasi revolusi melawan konspirasi musuh.

Mubarak digulingkan pada Februari lalu setelah berminggu-minggu aksi protes anti-pemerintah yang mengakhiri tiga dekade pemerintahannya.

Diktator Mesir ini, didakwa dengan pembunuhan para aktivis revolusioner dan penyalahgunaan kekuasaan, sekarang berada dalam tahanan polisi di sebuah rumah sakit di kota wisata Laut Merah Sharm el-Sheikh.

Ia dipindahkan ke rumah sakit di pertengahan April setelah dinyatakan bahwa ia telah mengalami serangan jantung selama interogasi oleh otoritas anti-korupsi.

Menteri Kehakiman Mesir Muhammad Abdul Aziz al-Jundi mengatakan bulan lalu bahwa Israel telah berencana untuk membuka jalan bagi Mubarak agar bisa melarikan diri dari negara Afrika Utara. Jundi menuduh Tel Aviv berusaha untuk menghancurkan revolusi Mesir.

Mubarak bisa menghadapi hukuman mati jika terbukti bersalah membunuh demonstran anti-rezim selama revolusi berlangsung.(fq/prtv)

Thursday, June 09, 2011

Terminal Perbatasan Rafah Akan Dibuka Kembali Rabu Ini


Penyeberangan antara Mesir dan Jalur Gaza akan dibuka kembali Rabu ini (8/6) setelah terjadi penutupan selama empat hari, pejabat Palestina yang bertanggung jawab untuk terminal Rafah mengatakan Selasa kemarin (6/7).

Ayyoub Abu Sha'ar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa titik transit akan dibuka normal seperti biasa di kedua arah untuk perjalanan, dan wisatawan dalam daftar penumpang Kamis lalu dan Sabtu akan diberi prioritas pertama menyeberang.

Pejabat itu meminta warga untuk menghormati sistem daftar untuk menghindari kemacetan di perbatasan, dan membuat perjalanan setiap orang menjadi lebih cepat.

Pada tanggal 28 Mei lalu Mesir membuka terminal Rafah untuk semua pengunjung kecuali pria antara 18-40 tahun, sehingga penduduk Gaza bisa melakukan perjalanan bebas melalui perbatasan untuk pertama kalinya sejak tahun 2006.

Tapi kurang dari seminggu kemudian, pemerintah Mesir menutup penyeberangan tanpa memberitahu rekan-rekan Palestina mereka, kata pejabat Palestina dengan frustrasi, menyebabkan kekacauan pada saat bus penumpang yang akan menyeberangi terminal Palestina dan menemukan gerbang Mesir ditutup. Puluhan orang Palestina berusaha melalui perbatasan Mesir pada hari Sabtu pagi, dan terminal dibuka kembali tetapi hanya untuk pejalan kaki.

Para pejabat Palestina mengatakan keputusan untuk mengizinkan penumpang untuk masuk hanya dengan berjalan kaki sulit untuk diimplementasikan pada saat banyak wisatawan lanjut usia atau pasien yang membutuhkan perawatan medis. Pada hari Minggu lalu, pihak berwenang Palestina menutup terminal sebagai bagian dari aksi protes.

Pada hari Senin, pihak berwenang Mesir membuka perbatasan tetapi di sisi Palestina tetap tertutup, di tengah pembicaraan yang tengah berlangsung untuk membuka kembali persimpangan antara pemerintah yang didominasi Hamas di Gaza dan pemerintahan militer pasca-Mubarak di Mesir.

Rafah adalah satu-satunya penyeberangan perbatasan Gaza yang tidak dikontrol oleh Israel, dan berita keputusan Mesir untuk membuka kembali perbatasan itu disambut hangat di jalur pantai Gaza dan jalan-jalan di Mesir, meskipun Israel sangat mengkritik langkah yang dilakukan Mesir tersebut. (fq/mna)

Kebakaran Terdahsyat Sepanjang Sejarah Amerika

Kebakaran yang sangat dahsyat, dan kobaran api bergerak sangat cepat, mengakibatkan ribuan orang melarikan diri dari Arizona timur. Peristiwa kebakaran itu menurut catatan merupakan terbesar kedua dalam sejarah Amerika.

Api seperti cendewan raksasa itu menyapu Hutan Nasional Apache, dan membakar sekitar 389.000 hektar, ujar komandan pemadam kebakaran Joe Reinarz kepada wartawan Selasa.

Kebekara api di Arizona timur merupakan peristiwa kedua terbesar, sesudah peristiwa yang terjadi pada tahun 2005, di mana terjadi kebakaran gua Creek, yang menduduki peringkat api terbesar kedua dalam sejarah Arizona.

Kebakaran api mengakibatkan 248.310 hektar hutan yang terbakar, menurut catatan yang dipublikasikan di situs Pusat Southwest Koordinasi daerah itu. Peristiwa kebakaran pernah terjadi di tahun 2002, dan menghabiskan 468.638 hektar hutan yang hangus, ini merupakan kebakaran api Arizona terbesar, kata para pejabat.

Saat terjadi kobaran api memaksa pemerintah mengevakuasi hingga 3.000 orang Selasa, kata seorang pejabat Palang Merah. Mereka bergabung dengan 2.700 pengungsi dari di Arizona timur. Warga yang tinggal di daerah selatan Negara Highway 260 dan timur Greer, termasuk Fork Selatan dan bagian Eagar, disuruh meninggalkan rumah mereka, kata pejabat kebakaran.

"Mungkin antara 5.500 dan 5.700 orang, yang harus dievakuasi" kata Mark Weldon, juru bicara Palang Merah Arizona.

Para tim pemadam kebakaran berjuang memadamkan api, Selasa, yang membakar lebih dari 300.000 hektar.

Kobaran api yang terjadi di Arizona mulai mengancam tetangga New Mexico, dan menyebarkan asap, dan mengganggu penerbangan terganggu dan diminta tanda sisi lain perbatasan, pihak berwenang mengatakan Selasa.

New Mexico pejabat mengatakan kepada penduduk di kota Luna harus siap untuk pergi, menurut Terri Wildermuth, juru bicara Tim Manajemen Insiden dari pemadam kebakaran.

"Kadang-kadang, tidak seperti serpih besar, tetapi partikel abu kecil, yang terlihat."

Di Arizona, Palang Merah telah mendirikan pusat evakuasi di sebuah sekolah di Lakeside.

Sejauh ini, sekitar 75 pengungsi telah di evakuasi di penampungan, kata Weldon, meskipun tidak semua orang diharapkan untuk tinggal.

Lebih dari 2.000 petugas pemadam kebakaran terlibat dalam perang melawan api, bersama dengan 20 helikopter, 141 pemadam kebakaran, tender air 46 dan delapan buldoser, menurut pejabat itu.

Dinas Cuaca Nasional memperingatkan cuaca api yang berbahaya dengan kelembaban rendah dan angin kencang, akan terus berlanjut setidaknya melewati hari Rabu. Nasional Interagency mengatakan kondisi yang sama akan meningkatkan resiko kebakaran di barat daya, termasuk Arizona, New Mexico, Colorado tenggara dan barat Texas.

Tiga kebakaran terpisah dikawasan yang melewati 165.017 hektar di Coronado National Forest, salah satu yang telah terbakar sejak Mei 8, menurut InciWeb, secara online dengan database negara-negara yang aktif kebakaran hutan dan bencana lainnya.

Angin telah menghambat upaya petugas pemadam kebakaran yang telah datang dari seluruh negeri untuk membantu memadamkan kebakaran. Entah bentuk azab lagi yang menimpa rakyat Amerika. Sebelumnya, badai Katrina, dan disusul badai Tornado, yang sangat dahsyat. Sekarang disusul dengan kebakaran. (mh/cnn)

Laporan: Lapan Negara Miliki 20.500 Senjata Nuklir

Sebuah lembaga think-tank Swedia melaporkan lebih dari 20.500 senjata nuklir dimiliki oleh delapan negara, termasuk Israel, dengan 5.000 dari senjata nuklir tersebut semuanya siap untuk digunakan secara instan.

"Lebih dari 5.000 senjata nuklir telah ditempatkan dan siap digunakan, termasuk hampir 2.000 senjata nuklir yang disimpan dalam keadaan siaga tinggi," kata Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan tahunannya pada hari Selasa kemarin (7/6), AFP melaporkan.

SIPRI menambahkan bahwa rezim Israel, bersama dengan AS, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, India, dan Pakistan menimbun lebih dari 20.500 hulu ledak nuklir pada akhir 2010.

"Negara-negara pemilik senjata nuklir telah memodernisasi dan berinvestasi di perusahaan senjata nuklir mereka, sehingga tampaknya tidak mungkin akan ada perlucutan senjata nuklir yang nyata di masa mendatang," kata Deputi Direktur SIPRI Daniel Nord.

Nord menambahkan bahwa Washington berencana untuk berinvestasi sebesar 92 milyar dolar untuk memperluas arsenal nuklirnya dalam waktu 10 tahun mendatang.

SIPRI juga memperingatkan terhadap adanya perlombaan nuklir antara India dan Pakistan, mengatakan kedua negara tetangga yang saling bersaing ini terus memperluas kapasitas senjata nuklir mereka.

Selain itu, Nord menyatakan keprihatinan atas spekulasi kemungkinan serangan militer oleh AS atau Israel terhadap situs sipil nuklir Iran.(fq/prtv)

ALQURAN & RECITATION

Quran Explorer - [Sura : 1, Verse : 1 - 7]